skip to Main Content

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 18. september 2021 kl. 14

Der blev ikke afholdt generalforsamling i 2020 på grund af corona, hvorfor alle poster jævnfør forenings love skal besættes med valg.

Dagsorden ifølge lovene:

1.   Valg af dirigent

2.   Protokol

3.   Formandens beretning

4.   Regnskab

5.   Fastsættelse af kontingent og vejfondsbidrag fra 1. september 2022

6.   Indkomne forslag.

      6.1.  Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

              Vedtægternes §8:

              Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, sekretær/næstformand

              samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

              Formanden og kasserer afgår på ulige år.

              Sekretæren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år.

              Desuden vælges hvert år en suppleant.

              Bestyrelsen er kontingentfri.

      udgår og erstattes af følgende:

              Generalforsamlingen vælger/genvælger 5 medlemmer til bestyrelsen.

              Efterfølgende konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med formand, kasserer

              og sekretær.

              Desuden vælges/genvælges en suppleant.

              Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

7.   Valg til bestyrelsen:

       På grund af Corona situationen blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020.

       Derfor skal alle poster i bestyrelsen besættes ved valg.

              Lars Dam Rasmussen, Kodrivervej 14 modtager ikke genvalg

              Kai Pedersen, Mandstrovej 9 modtager genvalg

              Palle Jensen, Ørneøjevej 4 modtager genvalg

              Wilhelm Bernsdorf, Natskyggevej 9 modtager genvalg

              Georg Kauman fratræder, da han er fraflyttet adressen i Kostræde Banker

          Suppleant Clifford Steen Jørgensen, Stenurtvej 2 modtager genvalg

8.   Valg af revisor. Ole Porsbo, Vikkevej 12 modtager genvalg

      Valg af revisorsuppleant. Martin Kvols Dohn, Vikkevej 2 modtager genvalg.

9.   Indkomne forslag (Eventuelle forslag vil blive fremlagt på generalforsamlingen)

10. Eventuelt

Kun medlemmer med fuldt betalt kontingent 2021/2022 har adgang til generalforsamlingen.

Der serveres kaffe fra kl. 13. Mød op og giv din mening til kende!

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

www.bankehuse.dk

Skriv et svar