skip to Main Content

Referat af generalforsamling 2021

Lørdag den 18. september 2021 klokken 14.00 på Kodrivervej 14, Kostræde Banker

Referent: Andreas Hofmann Mehlsen

Deltagere: 14 deltagere

TidOverskriftBeskrivelseReferat
14.00Valg af dirigent Georg Kauman er valgt
 14.00ProtokolDer læses ikke referat fra 2020, da der ikke er afholdt generalforsamling i 2020Ingen indvendinger fra de fremmødte
 14.05Formandens beretningLars Dam Rasmussen præsenterer beretningenIngen indvendinger fra de fremmødte
14.10RegnskabGeorg Kauman præsenterer regnskabet for 2019/2020, samt 2020/2021    Ingen indvendinger fra de fremmødte omkring regnskab 2019/2020

Ingen indvendinger fra de fremmødte omkring regnskab 2020/2021    
14.15Fastsættelse af kontingent og vejfondsbidrag fra 1. september 2022 Der beslutttes at dette skal besluttes af den nye bestyrelse, som bliver fastsat idag.
14.20Indkomne forslag.Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:
Vedtægternes §8:  
Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, sekretær/næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kasserer afgår på ulige år. Sekretæren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år. Desuden vælges hvert år en suppleant. Bestyrelsen er kontingentfri.      

udgår og erstattes af følgende:   Generalforsamlingen vælger/genvælger 5 medlemmer til bestyrelsen. Efterfølgende konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med formand, kasserer og sekretær. Desuden vælges/genvælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.
Ændring af vedtægt besluttes ved flertal.
14.25Valg til bestyrelsen:På grund af Corona situationen blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020.  Derfor skal alle poster i bestyrelsen besættes ved valg:  

Lars Dam Rasmussen, Kodrivervej 14 modtager ikke genvalg

Kai Pedersen, Mandstrovej 9 modtager genvalg Palle Jensen, Ørneøjevej 4 modtager genvalg

Wilhelm Bernsdorf, Natskyggevej 9 modtager genvalg

Georg Kauman fratræder, da han er fraflyttet adressen i Kostræde Banker

Suppleant Clifford Steen Jørgensen, Stenurtvej 2 modtager genvalg
Følgende er valgt ind i bestyrelsen:  

Lars Olsen, Natskyggevej 6
Annemette Eskesen, Viggevej 11
Clifford Steen Jørgensen, Stenurtvej 2  

På næste bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen, og fastsættes hvem der skal være formand, kasser samt suppleant.
14.30Revisor og revisorsuppleantValg af revisorValg af revisorsuppleantOle Porsbo, Vikkevej 12 modtager genvalg
Martin Kvols Dohn, Vikkevej 2 modtager genvalg
Følgende er valgt ind i bestyrelsen:  

Valg af revisor: Martin Kvols Dohn, Vikkevej 2

Valg af revisorsuppleant: Ole Porsbo, Vikkevej 12
14.35Indkomne forslag (Eventuelle forslag vil blive fremlagt på generalforsamlingen)  
14.40Eventuelt Andreas Hofmann Mehlsen (Lars Dam Rasmussen søn) præsenterer at vi har en hjemmeside Bankehuse.dk

Andreas Hofmann Mehlsen (Lars Dam Rasmussen søn) præsenterer at den nye bestyrelsen skal samle mailadresser ind på samtigtlige medlemmer i foreningen, så foreningen kan overgå til digital opkrævning. Der findes forskellige systemer til den slags, som den nye bestyrelse kan vedtage.