skip to Main Content

Plan over grundejerforeningen

Følgende dokumenter har planen over foreningen: Plan 1 Plan 2

Historien om Kostræde Banker:

Fortalt af Viggo Olsen Ørneøjevej

Kostræde Banker er en geologisk smeltevandsaflejring, meget sandet, som hæver sig over 20 meter over det omliggende flade terræn. Mod øst fladt landbrugsområde og mod vest noget mere moseagtigt. Udstrækningen af banken er markant nord – syd og området har været opdelt i striber øst – vest. Noget var ejet af husmænd, som boede ved bankerne, og noget var ejet af gårde i selve Kostræde nogle kilometer mod vest. Denne stribeopdeling kan i dag genfindes i vores matrikelnumre.

Hele historien kan føres til en af Viggo Olsens slægtninge, en gammel mormor, som har boet på Bankevej eller i nærheden af Bankevej. Derfor kendte Viggo Olsen området. En af de centrale spillere er husmand Grønkær Jensen, som boede ved Mandstro udkørsel til Bankevej. En anden spiller var gårdejer Hansen, som vist havde det nordlige stykke ved Svinøvej. Og en tredje spiller var revisor Dam i Næstved.

Grønkær dyrkede grøntsager på østsiden af banken og havde får gående på vestsiden af banken. Det er i begyndelsen af tresserne, og landbruget er under voldsom omstrukturering og mekanisering. De små husmandsbrug forsvinder et for et. Viggo Olsen er brandchef på Frederiksberg Brandstation. Viggo Olsen og 7 kollegaer enes efter megen diskussion med Grønkær om at erhverve en stor del af området omkring Løvetandsvej og Ørneøjevej som sommerhusgrunde. Hedeselskabet plantede en del af vestsiden til med fyrretræer.

Og så skulle det jo fungere. Der skulle laves veje, kloak og vand og etableres en renovationsordning. Dengang var Køng en landkommune, og sognerådet var jo nok ret ligeglade med ’de tossede københavnere’.

Derfor måtte man stifte en grundejerforening. Den blev rent faktisk stiftet på Frederiksberg Brandstation i 1964 og hedder, som vi alle ved, Grundejerforeningen Kostræde Bankehuse.

Til historien hører også en driftig entreprenør Bagger, som privat anlagde et vandværk (det senere Kostræde Ny Vandværk). Bagger anlagde kloak inklusiv et mindre opsamlingsanlæg med afløb i drængrøften vest for bankerne. Bagger var en driftig person, som ofte valgte pragmatiske løsninger med vandledninger tværs over forskellige grunde.

I starten var der en mægtig nybygger- og pionerånd i foreningen. I dag må vi nok erkende, at beboersammensætningen er helt anderledes og grundejerforeningen bare er en praktisk foranstaltning, som primært driver vores veje.