skip to Main Content

Generalforsamling 15. sep. 2018 kl. 14.00., 14 deltagere incl. bestyrelse og 3 “gæster”

1.       Valg af dirigent: Claus Steen Hansen blev valgt, og modtog valg.

2.  Protokol:           OK ingen bemærkninger

3.  Formandens       Det har været et ganske stille år uden de større sager for Grundejerf.

     beretning:          2 opring fra Stenurtvej, vedr. 1 kat, samt til Påske, hvornår ryddes sne?

                              Vedr. veje: Vi vil gerne takke Palle for nogle flotte veje. Det virker godt

                              med knust asfalt. Og det har været en tør sommer. TAK PALLE.

                              Bevoksning: Vi har fået fældet på Højdevej.Fint. Men dog en mærkvædig

                              historie (tyveri af brænde)

                              Brandskure: Wilhelm har gennemset brandskure, og alt ok

                              Brandskur 1: beligende Højdevej overf. nr. 23

                                  –          2:       –        Løvetandsvej 10

                              Hærværk: Vore skilte samt andres udsættes for hærværk. De bøjes

                                              simpelthen.

                               Georg har fået fint styr på regnsk.

4.Regnskab:             Revideret regnskab fremlagt og godkendt.

5. Fastsættelse af      Kontingent til forening:  DKK. 70,00 pr. år

    kontingent og        Vejfondsbidrag:            DKK.320,00  –   –

    vejfondsbidrag:

6. Valg af bestyrelse: Palle O. jensen, Kai Pedersen, Wilhelm Bernsdorf+ 1 suppleant

                                Clifford Steen Jørgensen.

7. Valg af revisor:      Ole Porsbo, Vikkevej 2, Suppleant Peter Adsersen.

8. Indkommende

    forslag:                 Giro udsendes 1. nov. incl. referat.

9. Eventuelt:              Vedr. kommende valg til bestyrelse, oplyses hvem er på valg, samt

                                 genopstiller evt.

            GENERALFORSAMLINGEN AFSLUTTET I GOD RO OG ORDEN KL. 15,30

Referant: Wilhelm Bernsdorf

Skriv et svar