skip to Main Content
07nov 22

Generalforsamling 25. September 2022 referat

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse…

read more
18sep 21

Referat af generalforsamling 2021

Lørdag den 18. september 2021 klokken 14.00 på Kodrivervej 14, Kostræde Banker Referent: Andreas Hofmann Mehlsen Deltagere: 14 deltagere TidOverskriftBeskrivelseReferat14.00Valg af dirigent Georg Kauman er valgt 14.00ProtokolDer læses ikke referat fra 2020,…

read more